HERROEPING

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op overeenkomsten

- voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de productie waarvan een individuele selectie of bepaling door de consument doorslaggevend is of die duidelijk zijn afgestemd op de persoonlijke behoeften van de consument;
(De logo's die beschikbaar zijn voor selectie onder 'Logo selecteren' zijn de bovenstaande.G Goederen)
- voor de levering van goederen die snel kunnen bederven of waarvan de houdbaarheidsdatum snel overschreden zou worden;
- voor de levering van alcoholische dranken, de prijs van die is geprijsd bij het sluiten van de overeenkomst, maar die niet eerder kan worden geleverd dan 30 dagen na het sluiten van de overeenkomst en waarvan de actuele waarde afhankelijk is van marktschommelingen waarop de ondernemer geen invloed heeft;
- voor de bezorging van kranten, tijdschriften of magazines met uitzondering van abonnementscontracten.

Herroepingsrecht

Herroepingsrecht voor consumenten (consument is iedere natuurlijke persoon die een juridische transactie aangaat voor een doel dat niet kan worden toegeschreven aan zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit).
Er geldt geen herroepingsrecht voor gepersonaliseerde goederen.

Recht op beëindiging
U heeft het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van reden te beëindigen.
De opzegtermijn bedraagt ​​veertien dagen vanaf de dag

- waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft genomen, op voorwaarde dat u één of meerdere goederen heeft ontvangen als onderdeel van een eenmalige bestelling heeft besteld en deze uniform zijn of worden geleverd; Indien uw bestelling correct is afgeleverd en u deze door afwezigheid of anderszins niet in ontvangst kunt nemen, gaat de opzegtermijn vanaf deze datum eveneens in.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Mert Aflaz, Virchowstrasse 107, 47805 Krefeld, telefoon: 01728049431, e-mail: meinautolicht@gmail.com) hiervan op de hoogte stellen in de vorm van een duidelijke verklaring (bijv.B per brief, fax of e-mail) over uw beslissing om dit contract te herroepen. U kunt gebruik maken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar dit is niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven, is het voldoende als u uw mededeling over uw uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.
Gevolgen van de herroeping

Als u zich terugtrekt uit dit contract, behouden wij alle van u ontvangen betalingen, inclusief verzendkosten (behalve de extra kosten die voortvloeien uit dit resultaat dat u heeft een andere verzendmethode hebt gekozen dan de goedkoopste standaard verzendmethode die wij aanbieden) onmiddellijk, maar niet later dan veertien dagen vanaf de dag waarop wij de melding hebben ontvangen dat u zich terugtrekt uit dit contract. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; voor deze terugbetaling zijn u in geen geval kosten verschuldigd.

Wij mogen terugbetaling weigeren totdat wij de goederen hebben teruggekregen of totdat u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerder valt.

U moet de goederen onmiddellijk aan ons retourneren of overhandigen, maar niet later dan veertien dagen vanaf de datum waarop u ons op de hoogte heeft gesteld van de herroeping van dit contract. De deadline wordt gehaald als u de goederen verzendt voordat de termijn van veertien dagen is verstreken.

U draagt ​​de directe kosten van het retourneren van de goederen.

Voor een eventuele waardevermindering van de goederen hoeft u alleen te betalen als deze waardevermindering het gevolg is van een behandeling die niet noodzakelijk is om de aard, eigenschappen en functionaliteit van de goederen te controleren.

Het herroepingsrecht vervalt voortijdig voor overeenkomsten

- voor de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden, als de verzegeling na levering is verwijderd;
- voor de levering van goederen indien deze na levering door hun aard onlosmakelijk zijn vermengd met andere goederen;
- voor de levering van audio- of video-opnamen of computersoftware in een verzegelde verpakking indien de verzegeling is verzegeld nadat de levering werd verwijderd.

Voorbeeldformulier voor herroeping

(Als u het contract wilt herroepen, vul dan dit formulier in en stuur het terug).

- Aan Mert Aflaz, Kölner Straße 48, 47805 Krefeld, telefoon: 01792011188, e-mail: info@meinautolicht.de

- Ik / wij (*) herroepen hierbij het door mij / ons (*) gesloten contract voor de aankoop van de volgende goederen (*) /
het verlenen van de volgende dienst (*)

- Besteld op (*) / ontvangen op (*)

- Naam van de consument(en)
- Adres van de consument(en)
- Handtekening van de consument (s) (alleen voor papieren kennisgeving)
- Datum

(*) Schrappen wat niet van toepassing is.
ANNULERINGEN
Als bestellingen worden geannuleerd, wordt er een korting van 15% op de aankoopprijs toegepast vanwege het vervaardigde materiaal en de verzendingsaccessoires.
Levertijd
Houd er rekening mee dat de aangegeven levertijd voor pre-orders slechts een richtlijn is. Afhankelijk van de productie kan de levering variëren. vertraging. Voor goederen die op voorraad zijn bedraagt ​​de levertijd 1-4 werkdagen. Er zijn uitzonderingen tijdens bedrijfsvakanties. De verzendtijd wordt dan weergegeven tijdens het afrekenen.
Er worden geen verzendkosten voor retournering vergoed.