VERİ KORUMASI

Gizlilik Politikası

  1. Bir bakışta veri koruması Genel bilgiler

Aşağıdaki notlar, bu web sitesini ziyaret ettiğinizde kişisel verilerinize ne olduğuna dair basit bir genel bakış sunar. Kişisel veriler, kişisel olarak tanımlanabileceğiniz tüm verilerdir. Veri koruma konusuna ilişkin ayrıntılı bilgi, bu metin altında listelenen veri koruma beyanımızda bulunabilir.

Bu web sitesinde veri toplama

Bu web sitesinde veri toplanmasından kim sorumludur?

Bu web sitesindeki veri işleme, web sitesi operatörü tarafından gerçekleştirilir. İletişim bilgilerini bu veri koruma beyanının "Sorumlu kuruluş hakkında not" bölümünde bulabilirsiniz.

Verilerinizi nasıl topluyoruz?

Bir yandan, verileriniz bize ilettiğinizde toplanır. Bu z olabilir. B. bir iletişim formuna girdiğiniz veriler olun.

Diğer veriler, web sitesini ziyaret ettiğinizde BT sistemlerimiz tarafından otomatik olarak veya izninizle toplanır. Bunlar öncelikle teknik verilerdir (ör. internet tarayıcısı, işletim sistemi veya sayfanın görüntülenme süresi). Bu veriler, siz bu web sitesine girer girmez otomatik olarak toplanır.

Verilerinizi ne için kullanıyoruz?

Verilerin bir kısmı, web sitesinin hatasız sunulmasını sağlamak için toplanır. Diğer veriler, kullanıcı davranışınızı analiz etmek için kullanılabilir.

Verilerinizle ilgili haklarınız nelerdir?

Saklanan kişisel verilerinizin kaynağı, alıcısı ve amacı hakkında istediğiniz zaman ücretsiz olarak bilgi alma hakkına sahipsiniz. Ayrıca bu verilerin düzeltilmesini veya silinmesini talep etme hakkına da sahipsiniz. Veri işlemeye onay verdiyseniz, bu onayı gelecekte istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. Ayrıca, belirli koşullar altında, kişisel verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkınız da bulunmaktadır. Ayrıca, yetkili denetim makamına şikayette bulunma hakkınız da vardır.

Bu konuda ve veri koruma konusundaki diğer sorularınız için istediğiniz zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Analiz araçları ve üçüncü taraf araçları

Bu web sitesini ziyaret ettiğinizde gezinme davranışınız istatistiksel olarak değerlendirilebilir. Bu, esas olarak sözde analiz programları ile yapılır.

Bu analiz programlarıyla ilgili ayrıntılı bilgiler aşağıdaki veri koruma beyanında bulunabilir.

  1. Barındırma ve İçerik Dağıtım Ağları (CDN) Shopify

Web sitemizi Shopify International Limited, Victoria Buildings, 1-2 Haddington Road, Dublin 4, D04 XN32, İrlanda adresinde barındırıyoruz (bundan sonra "Shopify" olarak anılacaktır).

Shopify, web siteleri oluşturmak ve barındırmak için bir araç. Web sitemizi ziyaret ettiğinizde Shopify, IP adresinizi ve kullandığınız cihaz ve tarayıcı hakkındaki bilgileri toplar. Shopify ayrıca ziyaretçi sayılarını, ziyaretçi kaynaklarını ve müşteri davranışını analiz eder ve kullanıcı istatistikleri oluşturur. Web sitemizde bir satın alma işlemi gerçekleştirdiğinizde Shopify ayrıca adınızı, e-posta adresinizi, gönderim ve fatura adreslerinizi, ödeme bilgilerinizi ve satın alma işlemiyle ilgili diğer bilgileri (ör. telefon numarası, yapılan satış miktarı vb.) toplar. Shopify, analiz için çerezleri tarayıcınızda depolar.

Ayrıntılar Shopify'ın veri koruma beyanında bulunabilir: https://www.shopify.de/legal/datenschutz.

Shopify, GDPR Madde 6 Fıkra 1 Paragraf f temelinde kullanılır.Web sitemizin mümkün olduğu kadar güvenilir bir şekilde görüntülenmesinde meşru bir menfaatimiz var.İlgili bir onay talep edildiyse, işleme münhasıran Madde 6 Paragraf 1 litre temelinde gerçekleştirilir. onay herhangi bir zamanda iptal edilebilir.

  1. Veri korumaya ilişkin genel bilgiler ve zorunlu bilgiler

Bu sayfaların operatörleri, kişisel verilerinizin korunmasını çok ciddiye almaktadır. Kişisel verilerinizi gizli bir şekilde ve yasal veri koruma düzenlemelerine ve bu veri koruma beyanına uygun olarak ele alıyoruz.

Bu web sitesini kullandığınızda çeşitli kişisel veriler toplanır. Kişisel veriler, kişisel olarak tanımlanabileceğiniz verilerdir. Bu veri koruma beyanı, hangi verileri topladığımızı ve bunları ne için kullandığımızı açıklar. Bunun nasıl ve ne amaçla olduğunu da açıklıyor.

İnternet üzerindeki veri aktarımının (örn. e-posta ile iletişim kurarken) güvenlik açıkları olabileceğini belirtmek isteriz. Verilerin üçüncü şahısların erişimine karşı tam olarak korunması mümkün değildir.

Sorumlu kuruluş hakkında not

Bu web sitesinde veri işlemeden sorumlu kurum:

Arabamın farı - Hüseyin Mert Aflaz

Virchowstrasse 107

47805 Krefeld

Telefon: +49 (0) 1728049431

E-posta: Meinautolicht@gmail.com

Sorumlu kuruluş, kişisel verilerin (örneğin isimler, e-posta adresleri vb.) işlenme amaçlarına ve araçlarına tek başına veya başkalarıyla birlikte karar veren gerçek veya tüzel kişidir.

Depolama süresi

Bu veri koruma beyanında belirli bir saklama süresi belirtilmedikçe, kişisel verileriniz, veri işleme amacı ortadan kalkana kadar bizimle kalacaktır. Silme için meşru bir talepte bulunursanız veya veri işlemeye verdiğiniz izni iptal ederseniz, kişisel verilerinizi saklamak için yasal olarak izin verilen başka nedenlerimiz olmadığı sürece (ör. vergi veya ticari saklama süreleri); ikinci durumda, bu nedenler ortadan kalktıktan sonra silme işlemi gerçekleşir.

ABD ve diğer üçüncü ülkelere veri aktarımı hakkında not

Web sitemiz, ABD veya diğer üçüncü ülkelerde bulunan ve veri koruma yasası kapsamında güvenli olmayan şirketlere ait araçlar içerir. Bu araçların aktif olması durumunda kişisel verileriniz bu üçüncü ülkelere aktarılabilir ve orada işlenebilir. Bu ülkelerde AB ile karşılaştırılabilecek hiçbir veri koruma seviyesinin garanti edilemeyeceğini belirtmek isteriz. Örneğin, ABD şirketleri, ilgili kişi olarak siz buna karşı yasal işlem başlatmadan, kişisel verileri güvenlik yetkililerine vermekle yükümlüdür. Bu nedenle, ABD makamlarının (örn. gizli servislerin) verilerinizi izleme amacıyla ABD sunucularında işlemesi, değerlendirmesi ve kalıcı olarak saklaması göz ardı edilemez. Bu işleme faaliyetleri üzerinde hiçbir etkimiz yoktur.

Veri işleme izninizin iptali

Birçok veri işleme işlemi yalnızca sizin açık rızanızla mümkündür. Halihazırda vermiş olduğunuz onayı istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. İptal işlemine kadar gerçekleşen veri işlemenin yasallığı, iptal işleminden etkilenmez.

Özel durumlarda veri toplamaya ve doğrudan reklama itiraz etme hakkı (Mad.21 GDPR)

VERİLERİN İŞLENMESİ MADDE 6 PARA. 1 LİT. E VEYA F GDPR, KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİNE İSTEDİĞİNİZ ZAMAN ÖZEL DURUMUNUZDAN KAYNAKLANAN NEDENLERLE İTİRAZ HAKKINIZ VARDIR; BU HÜKÜMLERE DAYALI PROFİL OLUŞTURMA İÇİN DE GEÇERLİDİR. BİR İŞLEMENİN ESAS OLDUĞU İLGİLİ YASAL DAYANAK, BU VERİ GİZLİLİĞİ POLİTİKASINDA BULUNABİLİR. İTİRAZ EDERSENİZ, İLGİLİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ, ÇIKARLARINIZI, HAKLARINIZI VE ÖZGÜRLÜKLERİNİZİ YA DA KURULUŞUN İŞLEME HİZMETLERİNİ GEÇERSİZ OLAN İŞLEME İÇİN KAPSAMLI SEBEPLERİ İSPATLAMADIKÇA ARTIK İŞLEMEYECEĞİZ, YASAL TALEPLERİN KULLANILMASI VEYA SAVUNULMASI (GDPR MADDE 21 (1) KAPSAMINDA İTİRAZ).

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN DOĞRUDAN REKLAM AMAÇLI İŞLENMESİ DURUMUNDA, KİŞİSEL VERİLERİNİZİN BU TÜR REKLAM AMACIYLA İŞLENMESİNE İSTEDİĞİNİZ ZAMAN İTİRAZ HAKKI VARDIR; BU, BU TÜR DOĞRUDAN REKLAMCILIKLA İLGİLİ OLARAK PROFİL OLUŞTURMA İÇİN DE GEÇERLİDİR. İTİRAZ EDERSENİZ, KİŞİSEL VERİLERİNİZ ARTIK DOĞRUDAN REKLAM AMAÇLI KULLANILMAZ (GDPR 21 (2) MADDESİNE GÖRE İTİRAZ).

Yetkili denetim makamına itiraz hakkı

GDPR'nin ihlal edilmesi durumunda, etkilenen kişiler, özellikle mutat meskenlerinin, iş yerlerinin veya iddia edilen kişinin bulunduğu Üye Devlette bir denetim makamına şikayette bulunma hakkına sahiptir. ihlal. Şikayette bulunma hakkı, diğer idari veya adli yollara halel getirmez.

Veri taşınabilirliği hakkı

Rızanıza dayalı olarak veya size veya üçüncü bir tarafa teslim edilen bir sözleşmenin yerine getirilmesinde ortak, makine tarafından okunabilir bir formatta otomatik olarak işlediğimiz verilere sahip olma hakkına sahipsiniz. Verilerin doğrudan başka bir sorumluya aktarılmasını talep ederseniz, bu yalnızca teknik olarak mümkün olduğu ölçüde yapılacaktır.

Bilgi, silme ve düzeltme

Yürürlükteki yasal hükümler kapsamında, saklanan kişisel verileriniz, kaynağı ve alıcısı ve veri işlemenin amacı hakkında ücretsiz bilgi alma ve gerekirse düzeltme veya silme hakkına sahipsiniz. herhangi bir zamanda bu verilerin Kişisel veriler konusundaki bu ve diğer sorularınız için istediğiniz zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İşlemeyi kısıtlama hakkı

Kişisel verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkına sahipsiniz. Bunun için dilediğiniz zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz. İşleme kısıtlama hakkı aşağıdaki durumlarda mevcuttur:

Tarafımızdan saklanan kişisel verilerinizin doğruluğuna itiraz ederseniz, genellikle bunu doğrulamak için zamana ihtiyacımız vardır. İnceleme süresince kişisel verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkına sahipsiniz.

Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi/işleniyorsa silinmesi yerine işlenmesinin kısıtlanmasını talep edebilirsiniz.

Kişisel verilerinize artık ihtiyacımız yoksa, ancak bunları kullanmak, savunmak veya yasal taleplerde bulunmak için ihtiyacınız varsa, kişisel verilerinizin işlenmesinin silinmesi yerine kısıtlanmasını talep etme hakkınız vardır.

GDPR Madde 21 (1) uyarınca bir itirazda bulunduysanız, çıkarlarınız ve bizim çıkarlarımız tartılmalıdır.Kimin menfaatinin üstün olduğu henüz belirlenmediği sürece, kişisel verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkınız vardır Kişisel verilerinizin işlenmesini kısıtladıysanız, bu veriler - saklanması - yalnızca sizin izninizle veya yasal iddiaları ileri sürmek, kullanmak veya savunmak veya başka bir gerçek veya tüzel kişinin haklarını korumak veya Avrupa Birliği'nin veya bir Üye Devletin önemli kamu çıkarları nedeniyle işlenebilir.

Tanıtım amaçlı e-postalara itiraz

İletişim bilgilerinin, istenmeyen reklam ve bilgi materyali göndermeye yönelik baskı yükümlülüğünün bir parçası olarak kullanılmasına burada itiraz ediyoruz. Spam e-postalar gibi istenmeyen reklamların gönderilmesi durumunda site operatörleri yasal işlem yapma hakkını açıkça saklı tutar.

  1. Bu web sitesinde veri toplama Çerezler

Web sitemiz sözde "çerezler" kullanır. Çerezler küçük metin dosyalarıdır ve nihai cihazınıza herhangi bir zarar vermez. Bir oturum süresince geçici olarak (oturum tanımlama bilgileri) veya kalıcı olarak (kalıcı tanımlama bilgileri) uç cihazınızda depolanırlar. Oturum tanımlama bilgileri, ziyaretinizden sonra otomatik olarak silinir. Kalıcı çerezler, siz onları kendiniz silene veya web tarayıcınız tarafından otomatik olarak silinene kadar uç cihazınızda saklanır.

Bazı durumlarda, sitemize girdiğinizde üçüncü taraf şirketlerin çerezleri de son cihazınızda depolanabilir (üçüncü taraf çerezleri). Bunlar, bizim veya sizin üçüncü taraf şirketin belirli hizmetlerini (ör. ödeme hizmetlerinin işlenmesi için çerezler) kullanmanıza olanak tanır.

Çerezlerin farklı işlevleri vardır. Çok sayıda tanımlama bilgisi teknik olarak gereklidir çünkü belirli web sitesi işlevleri onlar olmadan çalışmayacaktır (ör. alışveriş sepeti işlevi veya videoların görüntülenmesi). Diğer çerezler, kullanıcı davranışını değerlendirmek veya reklam göstermek için kullanılır.

Elektronik iletişim sürecini yürütmek (gerekli çerezler) veya istediğiniz belirli işlevleri sağlamak (işlevsel çerezler, örn. alışveriş sepeti işlevi için) veya web sitesini optimize etmek (örn. başka bir yasal dayanak belirtilmedikçe, GDPR Madde 6 (1) bent f temelinde depolanır. Web sitesi operatörünün, hizmetlerinin teknik olarak hatasız ve optimize edilmiş şekilde sağlanması için çerezlerin saklanmasında meşru bir menfaati vardır. Çerezlerin saklanması için onay talep edildiyse, ilgili çerezler münhasıran bu rıza temelinde saklanır (Madde 6 (1) (a) GDPR); onay herhangi bir zamanda iptal edilebilir.

Tarayıcınızı, çerezlerin ayarlanması hakkında bilgi sahibi olacağınız ve çerezlere yalnızca münferit durumlarda izin verecek, çerezleri belirli durumlar için kabul edecek veya genel olarak hariç tutacak ve tarayıcı kapatıldığında çerezlerin otomatik olarak silinmesini etkinleştirecek şekilde ayarlayabilirsiniz. . Çerezler devre dışı bırakılırsa, bu web sitesinin işlevselliği kısıtlanabilir.

Çerezler üçüncü taraf şirketler tarafından veya analiz amacıyla kullanılıyorsa, bu veri koruma beyanında sizi ayrıca bilgilendireceğiz ve gerekirse onayınızı isteyeceğiz.

İletişim formu

Bize iletişim formu aracılığıyla sorularınızı gönderirseniz, orada sağladığınız iletişim bilgileri de dahil olmak üzere, sorgu formundaki bilgileriniz, talebi işlemek amacıyla ve takip durumunda tarafımızca saklanacaktır. kadar soru. Bu verileri izniniz olmadan paylaşmayacağız .

Bu veriler, talebiniz bir sözleşmenin yerine getirilmesiyle ilgiliyse veya sözleşme öncesi önlemlerin alınması için gerekliyse, GDPR Madde 6 Paragraf 1 Bent b uyarınca işlenir. Diğer tüm durumlarda, işleme, bize yöneltilen sorguların etkili bir şekilde işlenmesine ilişkin meşru menfaatimize (GDPR Madde 6 Paragraf 1 Lit. f) veya sizin izninize (Madde 6 Para. 1 Litre a GDPR) dayalıdır. bu talep edildiyse. İletişim formuna girdiğiniz veriler, siz silmemizi isteyene, depolama izninizi iptal edene veya veri depolama amacı artık geçerli olmayana kadar (örneğin, talebinizden sonra) bizde kalacaktır. işlendi). Zorunlu yasal hükümler - özellikle saklama süreleri - etkilenmeden kalır.

E-posta, telefon veya faks yoluyla sorgulama

Bizimle e-posta, telefon veya faks yoluyla iletişime geçerseniz, talebiniz, ondan kaynaklanan tüm kişisel veriler (isim, talep) dahil olmak üzere, talebinizi işlemek amacıyla tarafımızca saklanacak ve işlenecektir. Bu verileri izniniz olmadan aktarmayacağız.

Bu veriler, talebiniz bir sözleşmenin yerine getirilmesiyle ilgiliyse veya sözleşme öncesi önlemlerin alınması için gerekliyse, GDPR Madde 6 Paragraf 1 Bent b uyarınca işlenir. Diğer tüm durumlarda, işleme, bize yöneltilen sorguların etkili bir şekilde işlenmesine ilişkin meşru menfaatimize (GDPR Madde 6 Paragraf 1 Lit. f) veya sizin izninize (Madde 6 Para. 1 Litre a GDPR) dayalıdır. eğer bu sorgulandıysa.

İletişim istekleri aracılığıyla bize gönderdiğiniz veriler, siz silme talebinde bulunana, depolama izninizi iptal edene veya veri depolama amacı artık geçerli olmayana kadar (örneğin, talebiniz işlendikten sonra) bizde kalacaktır. Zorunlu yasal hükümler - özellikle yasal saklama süreleri - etkilenmeden kalır.

  1. Sosyal Medya

Facebook Eklentileri (Beğen ve Paylaş düğmesi)

Facebook sosyal ağındaki eklentiler bu web sitesine entegre edilmiştir. Bu hizmetin sağlayıcısı, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, İrlanda adresinde bulunan Facebook Ireland Limited'dir. Ancak Facebook'a göre toplanan veriler ABD ve diğer üçüncü ülkelere de aktarılıyor.

Facebook eklentilerini bu web sitesindeki Facebook logosundan veya “Beğen düğmesinden” (“Beğen”) tanıyabilirsiniz. Facebook eklentilerine genel bir bakışı burada bulabilirsiniz: https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE.

Bu web sitesini ziyaret ettiğinizde, eklenti aracılığıyla tarayıcınız ile Facebook sunucusu arasında doğrudan bir bağlantı kurulur. Facebook, IP adresinizle bu web sitesini ziyaret ettiğiniz bilgisini alır. Facebook hesabınızda oturumunuz açıkken Facebook "Beğen" butonuna tıklarsanız, bu web sitesinin içeriğini Facebook profilinize bağlayabilirsiniz. Bu, Facebook'un bu web sitesine yaptığınız ziyareti kullanıcı hesabınızla ilişkilendirmesine olanak tanır. Sayfaların sağlayıcısı olarak, iletilen verilerin içeriği veya Facebook tarafından nasıl kullanıldığı hakkında hiçbir bilgimiz olmadığını belirtmek isteriz. Bununla ilgili daha fazla bilgiyi Facebook'un şu adresteki veri koruma beyanında bulabilirsiniz: https://de-de.facebook.com/privacy/explanation.

Facebook'un bu web sitesini ziyaretinizi Facebook kullanıcı hesabınıza atamasını istemiyorsanız, lütfen Facebook kullanıcı hesabınızdan çıkış yapın. Facebook eklentileri, Madde 6 Fıkra temelinde kullanılır. 1 litre f GDPR. Web sitesi operatörünün, sosyal medyada mümkün olan en geniş görünürlükte meşru bir menfaati vardır. Karşılık gelen bir onay talep edilmişse, işleme münhasıran GDPR Madde 6 (1) (a) temelinde gerçekleştirilir; onay herhangi bir zamanda iptal edilebilir.

Kişisel verilerin web sitemizde toplanması ve burada açıklanan araç kullanılarak Facebook'a iletilmesi durumunda, biz ve Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland bu verilerden müştereken sorumluyuz. işleme sorumlusu (Madde 26 GDPR). Ortak sorumluluk, verilerin toplanması ve Facebook'a iletilmesi ile sınırlıdır. Yönlendirmeden sonra Facebook tarafından yapılan işlemler, ortak sorumluluğun bir parçası değildir. Müşterek yükümlülüklerimiz bir müşterek işleme anlaşmasında belirtilmiştir. Sözleşmenin metni şu adreste bulunabilir:

https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Bu sözleşmeye göre, Facebook aracını kullanırken veri koruma bilgilerini yayınlamaktan ve aracı web sitemizde veri koruma yasasına uygun olarak güvenli bir şekilde uygulamaktan sorumluyuz. Facebook ürünlerinin veri güvenliğinden Facebook sorumludur. Facebook'ta işlenen verilerle ilgili haklarınızı (örn. bilgi talepleri) doğrudan Facebook'ta ileri sürebilirsiniz. Bizde bir veri sahibi olarak haklarınızı ileri sürerseniz, bunları Facebook'a iletmekle yükümlüyüz.

ABD'ye veri iletimi, AB Komisyonu'nun standart sözleşme maddelerine dayanmaktadır. Ayrıntılar burada bulunabilir:

https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://de-de.facebook.com/help/566994660333381 ve

https://www.facebook.com/policy.php.

Instagram Eklentisi

Instagram hizmetinin işlevleri bu web sitesine entegre edilmiştir. Bu işlevler Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland tarafından sunulmaktadır.

Instagram hesabınıza giriş yaptıysanız, bu web sitesinin içeriğini Instagram profilinize bağlamak için Instagram düğmesine tıklayabilirsiniz. Bu, Instagram'ın bu web sitesini ziyaretinizi kullanıcı hesabınızla ilişkilendirmesine olanak tanır. Sayfaların sağlayıcısı olarak iletilen verilerin içeriği veya Instagram tarafından nasıl kullanıldığı hakkında hiçbir bilgimiz olmadığını belirtmek isteriz.

Veriler, GDPR Madde 6 (1) (f) temelinde saklanır ve analiz edilir. Web sitesi operatörünün, sosyal medyada mümkün olan en geniş görünürlükte meşru bir menfaati vardır. Karşılık gelen bir onay talep edilmişse, işleme münhasıran GDPR Madde 6 (1) (a) temelinde gerçekleştirilir; onay herhangi bir zamanda iptal edilebilir.

Kişisel verilerin burada açıklanan araç yardımıyla web sitemizde toplanması ve Facebook veya Instagram'a iletilmesi durumunda, biz ve Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland birlikte bu veri işlemeden sorumludur (Madde 26 GDPR). Ortak sorumluluk, verilerin toplanması ve Facebook veya Instagram'a iletilmesi ile sınırlıdır. Yönlendirmeden sonra Facebook veya Instagram tarafından yapılan işlemler, ortak sorumluluğun bir parçası değildir.Müşterek yükümlülüklerimiz bir müşterek işleme sözleşmesinde belirtilmiştir. Sözleşmenin metni şu adreste bulunabilir: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Bu sözleşmeye göre, Facebook veya Instagram aracını kullanırken veri koruma bilgilerini yayınlamaktan ve aracı web sitemizde veri koruma yasasına uygun olarak güvenli bir şekilde uygulamaktan sorumluyuz. Facebook ve Instagram ürünlerinin veri güvenliğinden Facebook sorumludur. Facebook veya Instagram'da işlenen verilerle ilgili haklarınızı (örn. bilgi talepleri) doğrudan Facebook'ta ileri sürebilirsiniz. Bizde bir veri sahibi olarak haklarınızı ileri sürerseniz, bunları Facebook'a iletmekle yükümlüyüz.

ABD'ye veri iletimi, AB Komisyonu'nun standart sözleşme maddelerine dayanmaktadır. Ayrıntılar burada bulunabilir:

https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://help.instagram.com/519522125107875 ve https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Daha fazla bilgi için Instagram'ın gizlilik politikasına bakın: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

  1. Bülten bülten verileri

Web sitesinde sunulan haber bültenini almak istiyorsanız, sizden bir e-posta adresine ve verilen e-posta adresinin sahibi olduğunuzu doğrulamamıza olanak tanıyan bilgilere ihtiyacımız var ve haber bültenini almayı kabul ettiğinizi. Daha fazla veri toplanmaz veya yalnızca gönüllü olarak toplanır. Bu verileri yalnızca istenen bilgileri göndermek için kullanırız ve üçüncü taraflara aktarmayız.

Bülten kayıt formuna girilen verilerin işlenmesi, münhasıran sizin onayınız temelinde gerçekleşir (Madde 6 Paragraf 1 litre a DSGVO). Verilerin saklanmasına, e-posta adresine ve bunların haber bülteninin gönderilmesi için kullanılmasına ilişkin onayınızı istediğiniz zaman, örneğin haber bültenindeki "aboneliği iptal et" bağlantısı aracılığıyla iptal edebilirsiniz. Halihazırda gerçekleştirilmiş olan veri işleme işlemlerinin yasallığı iptalden etkilenmez.

Bültene abone olmak amacıyla bizde sakladığınız veriler, siz bülten aboneliğini iptal edene kadar tarafımızca veya haber bülteni hizmet sağlayıcısı tarafından saklanacak ve siz bülten aboneliğinden çıktıktan sonra haber bülteni dağıtım listesinden silinecektir. veya artık herhangi bir amaca hizmet etmedikten sonra. GDPR Madde 6 Fıkra 1 Lit.

Bülten dağıtım listesinden çıkarıldıktan sonra e-posta adresiniz, ileride postalanmaması için tarafımızca veya haber bülteni hizmet sağlayıcısı tarafından bir kara listede saklanabilir. Kara listeden alınan veriler sadece bu amaçla kullanılır ve başka verilerle birleştirilmez. Bu, haber bültenleri gönderirken yasal gerekliliklere uyma konusunda hem sizin hem de bizim çıkarımıza hizmet eder (GDPR Madde 6 Fıkra 1 lit. f anlamında meşru menfaat). Kara listedeki depolama zamanla sınırlı değildir. Çıkarlarınız bizim meşru çıkarlarımızdan daha ağır basıyorsa, depolamaya itiraz edebilirsiniz.

Telif hakkı bildirimleri

Yüklediğiniz veya gönderdiğiniz resim dosyaları, üçüncü şahısların mevcut haklarını veya yasal hükümleri ihlal etmemelidir. Bu, telif hakkı, kişilik ve ticari marka haklarının yanı sıra radikal, karalayıcı veya anayasal olarak sorgulanabilir motifler, logolar veya metinleri içerir.

Tasarım eklemek için (fotoğraf, logo, metin vb.)) MEIN AUTOLICHT'de bir kapı projektörü olarak, bu tasarımın haklarına sahip olmalısınız, eğer varsa, bir tasarımı kullanmadan önce yasal durumunu araştırın veya hak sahibinden sınırlı bir kullanım hakkı isteyin.

Sipariş vererek ve kapı projektörü üretimi için görüntü dosyalarını göndererek, tasarımın gerekli tüm haklarına sahip olduğunuzu kabul etmiş olursunuz.

.