OPOZIV

Pravo odustanka se ne odnosi na ugovore

- za isporuku robe koja nije montažna i za čiju proizvodnju se vrši individualni odabir ili određivanje od strane potrošač je odlučan ili koji su jasno prilagođeni ličnim potrebama potrošača;
(Logotipi dostupni za odabir pod “Odaberi logotip” su oni iznad.G Roba)
- za isporuku robe koja se može brzo pokvariti ili čiji bi rok trajanja brzo bio prekoračen;
- za isporuku alkoholnih pića, cijena čija se cijena utvrđuje pri sklapanju ugovorenog ugovora, ali koja se može isporučiti najkasnije 30 dana nakon zaključenja ugovora i čija trenutna vrijednost ovisi o tržišnim fluktuacijama na koje poduzetnik nema utjecaja;
- za isporuku novina, časopisa ili časopisa sa izuzetkom ugovora o pretplati.

Pravo na povlačenje

Pravo potrošača na odustanak (potrošač je svako fizičko lice koje zaključuje pravni posao u svrhu koja se ne može pripisati njihovoj komercijalnoj ili samostalnoj profesionalnoj djelatnosti).
Ne postoji pravo na povlačenje za personaliziranu robu.

Pravo na raskid
Imate pravo da raskinete ovaj ugovor u roku od četrnaest dana bez navođenja razloga.
Otkazni rok je četrnaest dana od dana

- kada ste vi ili treća strana koju ste naveli, a koja nije prijevoznik, preuzeli robu, pod uvjetom da ste primili jednu ili više roba kao dio naručili jednu narudžbu i one su ili će biti isporučene ujednačeno; Ako je vaša isporuka uredno isporučena, a niste je u mogućnosti prihvatiti zbog odsutnosti ili na drugi način, od tog datuma počinje teći i otkazni rok.

Kako biste iskoristili svoje pravo na povlačenje, morate nas obavijestiti (Mert Aflaz, Virchowstrasse 107, 47805 Krefeld, telefon: 01728049431, e-mail: meinautolicht@gmail.com) u obliku jasne izjave (npr.b pismom, faksom ili e-poštom) o vašoj odluci da odustanete od ovog ugovora. Možete koristiti priloženi uzorak obrasca za odustajanje, ali to nije obavezno.

Da biste ispoštovali rok za otkazivanje, dovoljno je da pošaljete obavijest o ostvarivanju prava na otkazivanje prije isteka roka za otkazivanje.
Posljedice odustajanja

Ako odustanete od ovog ugovora, zadržat ćemo sve uplate primljene od vas, uključujući troškove dostave (osim dodatnih troškova koji proizlaze iz ovog rezultata koje imate odabrali drugu metodu dostave osim najjeftinije standardne metode dostave koju nudimo) odmah, ali najkasnije četrnaest dana od dana kada smo primili obavijest o vašem povlačenju iz ovog ugovora. Za ovu otplatu ćemo koristiti isto sredstvo plaćanja koje ste koristili za prvobitnu transakciju, osim ako se s vama izričito ne dogovori drugačije; ni pod kojim okolnostima vam neće biti naplaćene nikakve naknade za ovu otplatu.

Možemo odbiti otplatu dok ne primimo robu nazad ili dok ne dostavite dokaz da ste vratili robu, što god je ranije.

Morate nam odmah vratiti ili predati robu, ali najkasnije u roku od četrnaest dana od dana kada ste nas obavijestili o raskidu ovog ugovora. Rok je ispoštovan ako robu pošaljete prije isteka roka od četrnaest dana.

Vi snosite direktne troškove vraćanja robe.

Morate platiti za svako smanjenje vrijednosti robe samo ako je ovo smanjenje vrijednosti uzrokovano tretmanom koji nije neophodan za provjeru prirode, svojstava i funkcionalnosti robe.

Pravo na odustanak prerano ističe za ugovore

- za isporuku zapečaćene robe koja nije prikladna za vraćanje iz razloga zdravstvene zaštite ili higijene ako im je nakon isporuke skinut pečat;
- za isporuku robe ako je zbog svoje prirode neodvojivo pomiješana s drugom robom nakon isporuke;
- za isporuku audio ili video zapisa ili kompjuterskog softvera u zapečaćenoj ambalaži ako je pečat zapečaćen nakon što je isporuka uklonjena.

Uzorak obrasca za otkazivanje

(Ako želite da otkažete ugovor, ispunite ovaj obrazac i pošaljite ga nazad).

- Mert Aflaz, Kölner Straße 48, 47805 Krefeld, telefon: 01792011188, email: info@meinautolicht.de

- Ja/mi (*) ovime poništavamo ugovor koji smo ja/mi (*) zaključili za kupovinu sljedeće robe (*) /
pružanje sljedeće usluge (*)

- Naručeno (*) / primljeno (*)

- Ime potrošača(a)
- Adresa potrošača(a)
- Potpis potrošača (s) (samo za obavještenje na papiru)
- Datum

(*) Molimo izbrišite ono što se ne primjenjuje.
OTKAZIVANJA
Ukoliko se narudžbe otkazuju, od nabavne cijene će se odbiti 15% zbog proizvedenog materijala i pribora za otpremu.
Vrijeme isporuke
Napominjemo da je navedeno vrijeme isporuke za prednarudžbe samo smjernica. Ovisno o proizvodnji, dostava može varirati. kašnjenje. Za robu koja je na lageru rok isporuke je 1-4 radna dana. Postoje izuzeci tokom praznika kompanije. Vrijeme dostave će tada biti prikazano tokom naplate.
Neće biti pokriveni troškovi povratne dostave.