ZAŠTITA PODATAKA

Politika privatnosti

 

  1. Zaštita podataka na prvi pogled Opće informacije

Sljedeće informacije pružaju jednostavan pregled onoga što se događa s vašim ličnim podacima kada posjetite ovu web stranicu. Lični podaci su svi podaci koji se mogu koristiti za vašu ličnu identifikaciju. Detaljne informacije o temi zaštite podataka možete pronaći u našoj izjavi o zaštiti podataka koja je navedena ispod ovog teksta.

Prikupljanje podataka na ovoj web stranici

Ko je odgovoran za prikupljanje podataka na ovoj web stranici?

Obradu podataka na ovoj web stranici vrši operater web stranice. Njihove kontakt podatke možete pronaći u odjeljku “Napomena o odgovornom tijelu” u ovoj izjavi o zaštiti podataka.

Kako prikupljamo vaše podatke?

Vaši podaci se prikupljaju s jedne strane kada nam ih dostavite. Ovo može biti npr. b Ovo se odnosi na podatke koje unosite u kontakt obrazac.

Ostali podaci se prikupljaju automatski ili uz vaš pristanak od strane naših IT sistema kada posjetite web stranicu. To su prvenstveno tehnički podaci (npr. b Internet pretraživač, operativni sistem ili vrijeme pristupa stranici). Ovi podaci se prikupljaju automatski čim uđete na ovu web stranicu.

Za što koristimo vaše podatke?

Neki podaci se prikupljaju kako bi se osiguralo da se web stranica pruža bez grešaka. Drugi podaci se mogu koristiti za analizu vašeg ponašanja korisnika.

Koja prava imate u vezi sa svojim podacima?

Imate pravo u bilo koje vrijeme besplatno dobiti informacije o porijeklu, primaocu i svrsi vaših pohranjenih ličnih podataka. Također imate pravo zahtijevati ispravku ili brisanje ovih podataka. Ako ste dali pristanak za obradu podataka, možete opozvati ovu saglasnost u bilo kojem trenutku u budućnosti. Također imate pravo zahtijevati da se obrada vaših ličnih podataka ograniči u određenim okolnostima. Takođe imate pravo da uložite žalbu nadležnom nadzornom organu.

Možete nas kontaktirati u bilo koje vrijeme u vezi s ovim ili ako imate dodatnih pitanja o zaštiti podataka.

 

Alati za analizu i alati trećih strana

Kada posjetite ovu web stranicu, vaše ponašanje surfanja može se statistički procijeniti. To se prvenstveno dešava sa takozvanim analitičkim programima.

Detaljne informacije o ovim programima analize mogu se naći u sljedećoj izjavi o zaštiti podataka.

 

  1. Hosting i mreže za isporuku sadržaja (CDN) Shopify

Našu web stranicu hostiramo na Shopify International Limited, Victoria Buildings, 1-2 Haddington Road, Dublin 4, D04 XN32, Irska (u daljnjem tekstu: “Shopify”).

Shopify alat za kreiranje i hosting web stranica. Kada posjetite našu web stranicu, Shopify prikuplja vašu IP adresu kao i informacije o uređaju koji koristite i vašem pretraživaču. Shopify također analizira broj posjetitelja, izvore posjetitelja i ponašanje kupaca te kreira korisničku statistiku. Kada obavite kupovinu na našoj web stranici, Shopify također prikuplja vaše ime, adresu e-pošte, adrese za dostavu i naplatu, informacije o plaćanju i druge informacije vezane za kupovinu (npr.b Broj telefona, iznos ostvarene prodaje itd.Ä.). Shopify pohranjuje kolačiće u vašem pretraživaču u svrhu analize.

Za detalje pogledajte Shopify politiku privatnosti: https://www.shopify.de/legal/datenschutz.

Upotreba Shopify-a je zasnovana na čl. 6 st. 1 lit. f GDPR. Imamo legitimni interes da osiguramo da naša web stranica bude predstavljena što je moguće pouzdanije. Ukoliko je zatražen odgovarajući pristanak, obrada se vrši isključivo na osnovu čl. 6 st. 1 lit. GDPR; saglasnost se može opozvati u bilo kom trenutku.

  1. Opće informacije i obavezna zaštita podataka podataka

Upravljači ovih stranica vrlo ozbiljno shvaćaju zaštitu vaših ličnih podataka. S vašim ličnim podacima postupamo povjerljivo iu skladu sa zakonskim propisima o zaštiti podataka i ovom izjavom o zaštiti podataka.

Kada koristite ovu web stranicu, prikupljaju se različiti lični podaci. Lični podaci su podaci koji se mogu koristiti za vašu ličnu identifikaciju. Ova izjava o zaštiti podataka objašnjava koje podatke prikupljamo i za šta ih koristimo. Takođe objašnjava kako i u koju svrhu se to dešava.

Želimo istaći da prijenos podataka putem interneta (npr. b kada komunicirate putem e-pošte) mogu imati sigurnosne praznine. Potpuna zaštita podataka od pristupa trećih lica nije moguća.

 

Napomena o odgovornom tijelu

Odgovorno tijelo za obradu podataka na ovoj web stranici je:

Svjetlo za moj auto - Hüseyin Mert Aflaz

 Virchowstrasse 107

47805 Krefeld

Telefon: +49 (0) 1728049431

 Email: Meinautolicht@gmail.com

Odgovorno tijelo je fizičko ili pravno lice koje samostalno ili zajedno s drugima odlučuje o svrsi i načinu obrade ličnih podataka (npr. b Imena, email adrese itd. Ä.) odlučuje.

 

Trajanje pohrane

Osim ako u ovoj izjavi o zaštiti podataka nije naveden određeni period pohrane, vaši lični podaci će ostati kod nas sve dok svrha obrade podataka više ne bude primjenjiva. Ako podnesete legitiman zahtjev za brisanje ili opozovete svoj pristanak za obradu podataka, vaši podaci će biti izbrisani osim ako nemamo drugih zakonski dozvoljenih razloga za pohranu vaših osobnih podataka (npr.b periodi zadržavanja poreza ili privrednog prava); U potonjem slučaju, brisanje se vrši nakon što ovi razlozi više ne važe.

 

Napomena o prijenosu podataka u SAD i druge treće zemlje

 

Naša web stranica uključuje, između ostalog, alate kompanija sa sjedištem u SAD-u ili drugim trećim zemljama koje nisu sigurne u smislu zakona o zaštiti podataka. Ako su ovi alati aktivni, vaši lični podaci mogu se prenijeti u te treće zemlje i tamo obrađivati. Želimo da istaknemo da se u ovim zemljama ne može garantovati nivo zaštite podataka uporediv sa EU. Na primjer, američke kompanije su u obavezi da predaju lične podatke sigurnosnim tijelima, a da vi kao subjekt podataka ne možete poduzeti pravne mjere protiv toga. Stoga se ne može isključiti da vlasti SAD (npr.b Tajne službe) obrađuju, procjenjuju i trajno pohranjuju vaše podatke koji se nalaze na američkim serverima u svrhu nadzora. Nemamo utjecaja na ove aktivnosti obrade.

Opoziv vašeg pristanka za obradu podataka

Mnoge operacije obrade podataka moguće su samo uz vaš izričiti pristanak. Možete opozvati bilo koju saglasnost koju ste već dali u bilo koje vrijeme. Opoziv ostaje nepromijenjen na zakonitost obrade podataka koja je obavljena do opoziva.

Pravo na prigovor na prikupljanje podataka u posebnim slučajevima i na direktno oglašavanje (čl. 21 GDPR)

UKOLIKO JE OBRADA PODATAKA ZASNOVANA NA ČL. 6 ABS. 1 LITAR. E ILI F GDPR, IMATE PRAVO PRIGOVOR NA OBRADU VAŠIH LIČNIH PODATAKA U BILO KOJE VRIJEME IZ RAZLOGA KOJI PROISTIČU IZ VAŠE ODREĐENE SITUACIJE; OVO SE TAKOĐER ODNOSI NA PROFILIRANJE NA OSNOVU OVIH USLOVA. VAŽEĆI PRAVNI OSNOV NA KOJOJ SE OBRADA ZASNOVA MOŽE SE NAĆI U OVOJ POLITICI ZAŠTITE PODATAKA. UKOLIKO SE PROTIVITE,  NEĆEMO VIŠE OBRAĐIVATI VAŠE LIČNE PODATKE OSIM UKOLIKO NE MOŽEMO DOKAZATI KOMPLEKSNE LEGITIMNE RAZLOGE ZA OBRADU KOJI JE VEĆA OD PRAVA VAŠIH INTERESA NAMA, VRŠITI ILI ODBRANI PRAVNE ZAHTJEVE (PROGLED U SKLADU SA ČL. 21 ABS. 1 GDPR).

UKOLIKO SE VAŠI LIČNI PODACI OBRAĐUJU ZA DIREKTNO OGLAŠAVANJE, IMATE PRAVO PRIGOVOR U BILO KOM TRENUTKU NA OBRADU LIČNIH PODATAKA KOJI SE VAS TIČE U SVRHU TAKVOG OGLAŠAVANJA; OVO SE ODNOSI I NA PROFILIRANJE U OKOLIKO JE POVEZANO SA OVAKVIM DIREKTNIM OGLAŠAVANJEM. UKOLIKO SE BUDETE PROTIV, VAŠI LIČNI PODACI SE VIŠE NEĆE KORISTITI U SVRHU DIREKTNOG OGLAŠAVANJA (PROGLED PREMA ČL. 21 ABS. 2 GDPR).

 

Pravo žalbe nadležnom nadzornom tijelu

U slučaju kršenja GDPR-a, oni koji su pogođeni imaju pravo podnijeti žalbu nadzornom tijelu, posebno u državi članici svog uobičajenog boravišta, mjestu rada ili mjestu navodnog kršenje. Pravo na podnošenje žalbe postoji bez prejudiciranja bilo kojeg drugog administrativnog ili sudskog lijeka.

 

Pravo na prenosivost podataka

Imate pravo da podatke koje obrađujemo automatski na osnovu vašeg pristanka ili u skladu sa ugovorom predamo vama ili trećoj strani u uobičajenom, mašinski čitljivom formatu. Ako zatražite da se podaci direktno prenesu drugoj odgovornoj osobi, to će biti učinjeno samo ako je to tehnički izvodljivo.

Informacije, brisanje i ispravke

U okviru važećih zakonskih odredbi, imate pravo u bilo kojem trenutku dobiti besplatne informacije o vašim pohranjenim ličnim podacima, njihovom porijeklu i primatelju te svrsi obrade podataka i, ako je primjenjivo. pravo na ispravku ili brisanje ovih podataka. Možete nas kontaktirati u bilo koje vrijeme u vezi s tim ili ako imate dodatnih pitanja u vezi s ličnim podacima.

Pravo na ograničenje obrade

Imate pravo zahtijevati da se obrada vaših ličnih podataka ograniči. Možete nas kontaktirati u bilo koje vrijeme u vezi ovoga. Pravo na ograničenje obrade postoji u sljedećim slučajevima:

Ako osporite tačnost ličnih podataka koje imamo o vama, općenito će nam trebati vrijeme da to provjerimo. Za vrijeme trajanja pregleda imate pravo zahtijevati da se obrada vaših ličnih podataka ograniči.

Ako je obrada vaših ličnih podataka bila/događa nezakonito, možete zatražiti da se obrada podataka ograniči umjesto brisanja.

Ako nam više nisu potrebni vaši lični podaci, ali su vam potrebni za ostvarivanje, odbranu ili potvrđivanje pravnih zahtjeva, imate pravo zahtijevati da se obrada vaših ličnih podataka ograniči umjesto brisanja.

Ako uložite prigovor u skladu sa čl. 21 st. 1 GDPR, mora se napraviti balans između vaših i naših interesa. Sve dok još nije jasno čiji interesi prevladavaju, imate pravo zahtijevati da se obrada vaših ličnih podataka ograniči. Ako ste ograničili obradu vaših ličnih podataka, ovi podaci - osim njihovog pohranjivanja - mogu se koristiti samo uz vaš pristanak ili za potvrđivanje, ostvarivanje ili odbranu pravnih zahtjeva ili za zaštitu prava drugog prirodnog ili pravno lice ili obrađeno iz razloga važnog javnog interesa Evropske unije ili države članice.

 

Prigovor na promotivne e-poruke

Ovim se prigovara upotreba kontakt podataka objavljenih kao dio obaveze impresuma za slanje neželjenih reklamnih i informativnih materijala. Operateri stranica izričito zadržavaju pravo da poduzmu pravne radnje u slučaju slanja neželjenih reklamnih informacija, poput neželjene e-pošte.

 

  1. Prikupljanje podataka na ovoj web stranici Kolačići

 

Naše web stranice koriste takozvane „kolačiće“. Kolačići su male tekstualne datoteke i ne uzrokuju nikakvu štetu vašem uređaju. Oni se pohranjuju na vašem uređaju ili privremeno za vrijeme trajanja sesije (kolačići sesije) ili trajno (trajni kolačići). Kolačići sesije se automatski brišu na kraju vaše posjete. Trajni kolačići ostaju pohranjeni na vašem uređaju sve dok ih sami ne izbrišete ili ih vaš web preglednik automatski ne izbriše.

U nekim slučajevima, kolačići kompanija trećih strana također se mogu pohraniti na vašem uređaju kada uđete na našu stranicu (kolačići treće strane). To nam ili vama omogućava korištenje određenih usluga trećih strana (npr.b Kolačići za obradu platnih usluga).

Kolačići imaju različite funkcije. Brojni kolačići su tehnički neophodni jer određene funkcije web stranice ne bi funkcionirale bez njih (npr.b funkcija korpe za kupovinu ili prikaz video zapisa). Drugi kolačići se koriste za procjenu ponašanja korisnika ili prikazivanje reklama.

Kolačići koji se koriste za izvođenje procesa elektroničke komunikacije (potrebni kolačići) ili za pružanje određenih funkcija koje želite (funkcionalni kolačići, npr. b za funkciju košarice) ili za optimizaciju web stranice (npr.b Kolačići za mjerenje web publike) su potrebni na osnovu čl. 6 st. 1 lit. f GDPR se pohranjuje osim ako nije navedena druga pravna osnova. Operater web stranice ima legitiman interes za pohranjivanje kolačića kako bi pružao svoje usluge na tehnički bez grešaka i optimiziran način. Ako je zatražen pristanak za pohranjivanje kolačića, relevantni kolačići će se pohraniti isključivo na osnovu te saglasnosti (čl. 6 st. 1 lit. GDPR); saglasnost se može opozvati u bilo kom trenutku.

Možete postaviti svoj preglednik tako da budete obaviješteni o postavljanju kolačića i dozvoliti kolačiće samo u pojedinačnim slučajevima, isključiti prihvaćanje kolačića za određene slučajeve ili općenito, te aktivirati automatsko brisanje kolačića pri zatvaranju pretraživač. Ako su kolačići deaktivirani, funkcionalnost ove web stranice može biti ograničena.

Ako kolačiće koriste kompanije treće strane ili u svrhu analize, mi ćemo vas o tome posebno obavijestiti kao dio ove izjave o zaštiti podataka i, ako je potrebno. zatražiti saglasnost.

 

Obrasca za kontakt

Ako nam pošaljete upite putem obrasca za kontakt, vaše podatke iz obrasca za upit, uključujući kontakt podatke koje ste tamo naveli, pohranit ćemo u svrhu obrade upita i u slučaju dodatnih pitanja . Nećemo proslijediti ove podatke bez vašeg pristanka.

Obrada ovih podataka je zasnovana na čl. 6 st. 1 lit. b GDPR, ako se vaš zahtjev odnosi na ispunjenje ugovora ili je neophodan za provođenje predugovornih mjera. U svim ostalim slučajevima, obrada se zasniva na našem legitimnom interesu za efektivnu obradu upita upućenih nama (čl. 6 st. 1 lit. f GDPR) ili vaš pristanak (čl. 6 st. 1 lit. GDPR) ako je to zatraženo. Podaci koje unesete u kontakt obrazac ostat će kod nas sve dok ne zatražite da ih izbrišemo, opozovemo vaš pristanak za pohranu ili svrha pohranjivanja podataka više ne vrijedi (npr. b nakon što je vaš zahtjev obrađen). Obavezne zakonske odredbe – posebno periodi zadržavanja – ostaju nepromijenjene.

Upit putem e-pošte, telefona ili faksa

Ako nas kontaktirate putem e-pošte, telefona ili faksa, vaš zahtjev, uključujući sve rezultirajuće lične podatke (ime, zahtjev) ćemo pohraniti i obraditi u svrhu obrade vašeg zahtjeva. Nećemo proslijediti ove podatke bez vašeg pristanka.

Obrada ovih podataka je zasnovana na čl. 6 st. 1 lit. b GDPR, ako se vaš zahtjev odnosi na ispunjenje ugovora ili je neophodan za provođenje predugovornih mjera. U svim ostalim slučajevima, obrada se zasniva na našem legitimnom interesu za efektivnu obradu upita upućenih nama (čl. 6 st. 1 lit. f GDPR) ili vaš pristanak (čl. 6 st. 1 lit. GDPR) ako je to zatraženo.

Podaci koje nam pošaljete putem zahtjeva za kontakt ostat će s nama sve dok ne zatražite da ih izbrišemo, dok ne opozovemo vaš pristanak za pohranu ili svrha pohranjivanja podataka više ne vrijedi (npr. b nakon što je vaš zahtjev obrađen). Obavezne zakonske odredbe – posebno zakonski rokovi zadržavanja – ostaju nepromijenjene.

 

  1. Društveni mediji

 

Facebook dodaci (Sviđa mi se i dijeli dugme)

Dodaci iz društvene mreže Facebook integrirani su u ovu web stranicu. Pružalac ove usluge je Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irska. Međutim, prema Facebooku, prikupljeni podaci će se također prenijeti u SAD i druge treće zemlje.

Facebook dodatke možete prepoznati po Facebook logotipu ili dugmetu “Sviđa mi se” na ovoj web stranici. Pregled Facebook dodataka možete pronaći ovdje: https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE.

Kada posjetite ovu web stranicu, dodatak uspostavlja direktnu vezu između vašeg pretraživača i Facebook servera. Facebook na taj način prima informacije da ste posjetili ovu web stranicu sa svojom IP adresom. Ako kliknete na Facebook dugme “Like” dok ste prijavljeni na svoj Facebook nalog, možete povezati sadržaj ove web stranice sa svojim Facebook profilom. Ovo omogućava Facebooku da vašu posjetu ovoj web stranici dodijeli vašem korisničkom računu. Napominjemo da kao provajder stranica nemamo saznanja o sadržaju prenesenih podataka niti o njihovoj upotrebi od strane Facebooka. Dodatne informacije možete pronaći u Facebookovoj izjavi o zaštiti podataka na: https://de-de.facebook.com/privacy/explanation.

Ako ne želite da Facebook može dodijeliti vašu posjetu ovoj web stranici vašem Facebook korisničkom računu, odjavite se sa svog Facebook korisničkog računa. Upotreba Facebook dodataka je zasnovana na čl. 6 st. 1 lit. f GDPR. Operater web stranice ima legitiman interes za postizanje najveće moguće vidljivosti na društvenim mrežama. Ukoliko je zatražen odgovarajući pristanak, obrada se vrši isključivo na osnovu čl. 6 st. 1 lit. GDPR; saglasnost se može opozvati u bilo kom trenutku.

Ako se lični podaci prikupljaju na našoj web stranici pomoću alata opisanog ovdje i prosljeđuju Facebooku, mi i Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska zajedno smo odgovorni za ovu obradu podataka odgovoran (čl. 26 GDPR). Zajednička odgovornost je ograničena isključivo na prikupljanje podataka i njihovo prosljeđivanje Facebooku. Obrada koju obavlja Facebook nakon prosljeđivanja nije dio zajedničke odgovornosti. Naše zajedničke obaveze su navedene u sporazumu o zajedničkoj obradi. Tekst ugovora možete pronaći na:

https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Prema ovom ugovoru, odgovorni smo za pružanje informacija o zaštiti podataka prilikom korištenja Facebook alata i za sigurnu primjenu alata na našoj web stranici. Facebook je odgovoran za sigurnost podataka Facebook proizvoda. Prava onih koji su pogođeni (npr.b Zahtjeve za informacije o podacima koje Facebook obrađuje možete podnijeti direktno Facebooku. Ako kod nas potvrdite svoja prava na koje se podaci odnose, dužni smo ih proslijediti Facebooku.

Prijenos podataka u SAD temelji se na standardnim ugovornim klauzulama Evropske komisije. Detalje možete pronaći ovdje:

https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://de-de.facebook.com/help/566994660333381 i

https://www.facebook.com/policy.php.

 

Instagram dodatak

Funkcije usluge Instagram integrirane su u ovu web stranicu. Ove funkcije nudi Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska.

Ako ste prijavljeni na svoj Instagram nalog, možete povezati sadržaj ove web stranice sa svojim Instagram profilom klikom na dugme Instagram. Ovo omogućava Instagramu da vašu posjetu ovoj web stranici dodijeli vašem korisničkom računu. Napominjemo da kao provajder stranica nemamo saznanja o sadržaju prenesenih podataka niti o njihovoj upotrebi od strane Instagrama.

Skladištenje i analiza podataka zasniva se na čl. 6 st. 1 lit. f GDPR. Operater web stranice ima legitiman interes za postizanje najveće moguće vidljivosti na društvenim mrežama. Ukoliko je zatražen odgovarajući pristanak, obrada se vrši isključivo na osnovu čl. 6 st. 1 lit. GDPR; saglasnost se može opozvati u bilo kom trenutku.

Ako se osobni podaci prikupljaju na našoj web stranici pomoću ovdje opisanog alata i šalju na Facebook ili Instagram, mi i Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska zajedno smo odgovorni za ovu obradu podataka (čl. 26 GDPR). Zajednička odgovornost je ograničena isključivo na prikupljanje podataka i njihovo prosljeđivanje na Facebook ili Instagram Obrada koju obavlja Facebook ili Instagram nije dio zajedničke odgovornosti. Naše zajedničke obaveze su navedene u sporazumu o zajedničkoj obradi. Tekst sporazuma se može naći na: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Prema ovom ugovoru, odgovorni smo za pružanje informacija o zaštiti podataka kada koristite Facebook ili Instagram alati i odgovorni za sigurnu primjenu alata na našoj web stranici. Za sigurnost podataka Facebook ili Facebook je odgovoran za Instagram proizvode. Prava onih koji su pogođeni (npr.b Zahtjevi za informacijama) vezano uz Facebook ili Možete zatražiti podatke koje Instagram obrađuje direktno sa Facebooka. Ako kod nas potvrdite svoja prava na koje se podaci odnose, dužni smo ih proslijediti Facebooku.

Prijenos podataka u SAD temelji se na standardnim ugovornim klauzulama Evropske komisije. Detalje možete pronaći ovdje:

https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://help.instagram.com/519522125107875 i https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Više informacija možete pronaći u Instagramovoj politici privatnosti: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

 

  1. Podaci o biltenu

Ako želite primati bilten ponuđen na web stranici, potrebna nam je vaša e-mail adresa kao i informacije koje nam omogućavaju da potvrdimo da ste vlasnik navedene e-mail adrese i sa Slažete se da primate bilten. Više podataka neće biti dato ili prikupljaju samo na dobrovoljnoj osnovi. Ove podatke koristimo isključivo za slanje traženih informacija i ne prosljeđujemo ih trećim licima.

Podaci uneseni u formular za registraciju za bilten obrađivati ​​će se isključivo na osnovu vašeg pristanka (čl. 6 st. 1 lit. GDPR) Svoj pristanak za pohranjivanje podataka, e-mail adrese i njihovu upotrebu za slanje biltena možete opozvati u bilo kojem trenutku, na primjer putem linka „odjava“ u biltenu. Opoziv ostaje nepromijenjen na zakonitost operacija obrade podataka koje su se već dogodile.

Podatke koje nam date u svrhu pretplate na newsletter pohranit ćemo sve dok se ne odjavite s newslettera. pohranjene od strane pružatelja usluge biltena i brisanje s liste distribucije biltena nakon odjave s newslettera ili ako svrha više ne služi. Zadržavamo pravo da koristimo adrese e-pošte s naše liste za distribuciju biltena prema vlastitom nahođenju u okviru našeg legitimnog interesa u skladu sa čl. 6 st. 1 lit. f GDPR za brisanje ili blokiranje.

Nakon što se odjavite sa liste za distribuciju newslettera, vaša email adresa će nam biti poslana ili pružaoca usluge biltena ako je primjenjivo. pohranjeni na crnoj listi kako bi se spriječilo buduće slanje pošte. Podaci sa crne liste će se koristiti samo u tu svrhu i neće se spajati sa drugim podacima. Ovo služi i vašem i našem interesu da se pridržavamo zakonskih zahtjeva prilikom slanja biltena (legitimni interes u smislu čl. 6 st. 1 lit. f GDPR) Skladištenje na crnoj listi nije vremenski ograničeno. Možete prigovoriti skladištenju ako vaši interesi nadmašuju naše legitimne interese.

Obaveštenja o autorskim pravima

Datoteke slika koje otpremate ili šaljete ne smiju kršiti postojeća prava trećih strana ili zakonske odredbe. To uključuje autorska prava, lična prava i prava na žigove, ali i radikalne, klevetničke ili ustavno sumnjive motive, logotipe ili tekstove.

Za kreiranje dizajna (fotografija, logotip, tekst itd.a) da biste MEIN AUTOLICHT proizveli kao projektor za vrata, morate posjedovati prava na ovaj dizajn, ako takva prava uopće postoje. Prije korištenja dizajna, raspitajte se o njegovom pravnom statusu ili zatražite od nositelja autorskih prava ograničeno pravo korištenja.

Naručivanjem i slanjem datoteka slika za izradu projektora za vrata, slažete se da imate sva potrebna prava na dizajn.