IMPRINT

Informacije u skladu s Odjeljkom 5 TMG

Hüseyin Mert Aflaz- Svjetlo za moj auto

Kölner Straße 48

47805 Krefeld

Kontakt

Telefon: +49 (0) 179 2011188

E-mail: info@meinautolicht.de

PDV ID

PDV identifikacijski broj u skladu s odjeljkom 27.a Zakona o porezu na promet: DE343487679

Rješavanje sporova u EU

Evropska komisija pruža platformu za online rješavanje sporova (OS): https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Našu adresu e-pošte možete pronaći iznad u pravnoj obavijesti.

Rješavanje potrošačkih sporova/univerzalni arbitražni odbor

Nismo voljni ili dužni sudjelovati u postupcima rješavanja sporova pred arbitražnim odborom potrošača.

Odgovornost za sadržaj

Kao pružalac usluga, odgovorni smo za vlastiti sadržaj na ovim stranicama u skladu s općim zakonima u skladu s Odjeljkom 7. stav 1. TMG. Međutim, prema §§ 8 do 10 TMG, mi kao pružaoci usluga nismo u obavezi da nadgledamo prenete ili pohranjene informacije trećih strana ili da istražujemo okolnosti koje ukazuju na nezakonite aktivnosti.

Ovo ostaje nepromijenjeno na obaveze uklanjanja ili blokiranja korištenja informacija u skladu s općim zakonima. Međutim, odgovornost u tom pogledu je moguća tek od trenutka saznanja za konkretnu povredu zakona. Ako saznamo za bilo koje odgovarajuće kršenje zakona, odmah ćemo ukloniti ovaj sadržaj.

Odgovornost za veze

Naša ponuda sadrži linkove ka vanjskim web stranicama trećih strana na čiji sadržaj nemamo utjecaja. Stoga ne možemo preuzeti nikakvu odgovornost za ovaj vanjski sadržaj. Odgovarajući provajder ili operater stranica je uvijek odgovoran za sadržaj povezanih stranica. Povezane stranice su provjerene na moguće kršenje zakona u vrijeme povezivanja. Ilegalni sadržaj nije bio prepoznatljiv u vrijeme povezivanja.

Međutim, stalna kontrola sadržaja povezanih stranica je nerazumna bez konkretnih dokaza o kršenju zakona. Ako saznamo za bilo kakvo kršenje zakona, odmah ćemo ukloniti takve linkove.

Autorska prava

Sadržaj i radovi na ovim stranicama kreirani od strane operatera stranice podliježu njemačkom zakonu o autorskim pravima. Reprodukcija, obrada, distribucija i bilo koja vrsta iskorišćavanja izvan granica zakona o autorskim pravima zahtijevaju pismenu saglasnost odgovarajućeg autora ili kreatora. Preuzimanja i kopije ove stranice dozvoljeni su samo za privatnu, nekomercijalnu upotrebu.

Ukoliko sadržaj na ovoj stranici nije kreirao operater, poštuju se autorska prava trećih strana. Posebno su sadržaji trećih lica označeni kao takvi. Ako ipak saznate za kršenje autorskih prava, molimo da nas o tome obavijestite. Ako saznamo za kršenje zakona, odmah ćemo ukloniti takav sadržaj.